Văn phòng Hội đồng

Hình Hoạt Động

PDF.InEmail

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM


1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Thư ký Hội đồng ĐHQG-HCM

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ông Phan Ngọc Quân, Thư ký hành chính Hội đồng ĐHQG-HCM

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thư ký hành chính Hội đồng ĐHQG-HCM

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018